zondag 30 september 2012

Misverstanden


Schrijfopdracht nr. 274

Op welke manier ontstaan volgens jou misverstanden? Heb jij zelf wel eens een oplossing moeten vinden voor een bepaald misverstand? Kunnen ze altijd uit de wereld geholpen worden? Kun je je een voorbeeld herinneren waarbij jij te maken kreeg met een misverstand? En hoe is dat afgelopen?